Αυξητική στήθους και Θηλασμός

Οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση αυξητικής στήθους μπορούν να θηλάσουν αλλά κάποιες που υποβλήθηκαν σε επέμβαση με τομή στην θηλή μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες θηλασμού.

Επίσης αυτές οι γυναίκες με τομή στην θηλή μπορεί να έχουν εκτός από τον τραυματισμό των γαλακτοφόρων πόρων και μικροπροβλήματα αισθητικότητας της θηλής λόγω μικροτραυματισμών των αισθητικών νευρικών απολήξεων του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω.

Τα προβλήματα στον θηλασμό προκύπτουν αν ο χειρουργός κόψει τους γαλακτοφόρους πόρους στο χειρουργείο ή κάποια σημαντικά αισθητικά νεύρα.

Αυτού του είδους οι τραυματισμοί μπορεί να γίνουν πιο συχνά στην τομή από την θηλή ενώ δεν παρατηρούνται στην τομή κάτω από τον μαστό την λεγόμενη υπομαστική τομή (IMF-inframmary fold incision) μια και αποφεύγουμε λόγω θέσης της τομής να τραυματίσουμε τόσο τον μαστό και τους γαλακτοφόρους πόρους όσο και τα αισθητικά νεύρα που νευρώνουν την θηλή με την θηλαία άλω.

Εάν μια γυναίκα προβληματίζεται με τον θηλασμό πρέπει να επιλέξει άλλη τομή από αυτή της θηλής και επιπλέον να αποφύγει τα πολύ μεγάλα ενθέματα που πιέζουν τους γαλακτοφόρους πόρους και εμποδίζουν την ροή του γαλάκτος.

Τα πιο λογικού μεγέθους ενθέματα είναι καλύτερα για πολλούς λόγους.Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές γυναίκες που θήλασαν αν και είχαν κάνει αυξητική στήθους με τομή στην θηλή.
 

My Google+ Profile