Ακτινολογικός έλεγχος (ψηφιακή μαστογραφία-μαγνητική-υπέρηχος) του στήθους μετά από τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης

Η αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης είναι μια συνηθισμένη επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής και επιλέγεται από πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Ο λόγος της προσθετικής στήθους γίνεται είτε για λόγους αισθητικούς (υποπλαστικοί μαστοί,ανισομαστία,αποκατάσταση του στήθους μετά από μεγάλη απώλεια βάρους,μετά από εγκυμοσύνες κλπ,είτε για αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή.

Η τοποθέτηση των ενθεμάτων μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα αλλά αυτό δεν επηρεάζει τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους.

Το πρωτόκολο μας μετά από μια αυξητική στήθους που συμπίπτει φυσικά με το Αμερικανικό πρωτόκολο του FDA είναι οτι η γυναίκα πρέπει να κάνει την πρώτη μαγνητική τομογραφία για έλεγχο των ενθεμάτων 3 χρόνια μετά την επέμβαση

Μπορείτε να διαβάσετε πολύ περισσότερα για τις απεικονιστικές μεθόδους στο κεντρικό μας website:https://www.kapositas.gr/apeikonisi.php

 

  My Google+ Profile