Σωληνωτοί μαστοί
(Tuberous breasts, Συνώνυμα: Constricted breasts-Tubular breasts)

Πρόκειται για μια συγγενή ανωμαλία των μαστών και αφορά άνδρες και γυναίκες.

 Κατά την εφηβεία οι μαστοί σταματούν να εξελίσσονται και εμφανίζουν συγκεκριμένη δυσμορφία.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι άγνωστος και αφορά το 1-5% των γυναικών που προσέρχονται στο ιατρείο μας για αυξητική στήθους.

Κλινική εικόνα

Οι σωληνωτοί μαστοί δεν είναι απλά μικροί και υπο-αναπτυγμένοι, αλλά η εμφάνιση της δυσμορφίας ποικίλλει από μέτρια έως βαριά και τα τυπικά χαρακτηριστικά είναι:

  1. Μεγάλες και φουσκωτές θηλές σαν να έχουν κήλη
  2. Ασυνήθιστη μεγάλη απόσταση μεταξύ των δυο μαστών
  3. Πτώση των μαστών περισσότερο από την υπομαστική πτυχή
  4. Ελάχιστος μαστός και στενή βάση μαστών σε σύγκριση με τον θώρακα.
  5. Ασυμμετρία των μαστών μεταξύ των.

Χαρακτηριστικό εύρημα η συγκράτηση των ιστών στον άνω πόλο του μαστού από ινώδη στοιχεία που δημιουργούν την στενή βάση του στήθους. (Σκίτσο)

 

Η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει τον θηλασμό της γυναίκας μια και πολλές φορές δεν υπάρχουν αρκετοί γαλακτοφόροι πόροι για να παράγουν το γάλα. Η δυνατότητα της γεννητικότητας και της κυήσεως δεν επηρεάζονται.

Ταξινόμηση των σωληνωτών μαστών

Τύπος Ι: υποπλασία στο κάτω έσω τεταρτημόριο του στήθους
Τύπος ΙΙ: υποπλασία στο κάτω,έσω και έξω τεταρτημόριο με αρκετό δέρμα κάτω από την θηλαία άλω
Τύπος ΙΙΙ: υποπλασία στο κάτω,έσω,έξω τεταρτημόριο του στήθους με έλλειμμα δέρματος κάτω από την θηλαία άλω
Τύπος ΙV: Βαριά μορφή με ελάχιστη βάση μαστού και πολύ μικρός μαστός

Θεραπεία

Η εμφάνιση των σωληνωτών μαστών (snoopy breasts) μπορεί να αλλάξει με την πλαστική του στήθους από ειδικούς πλαστικούς χειρουργούς για τις περιπτώσεις αυτές. Η διόρθωση απαιτεί την λύση των ιστών (ξεδίπλωμα των ιστών-unrolling) που είναι προς τα μέσα και άνω μέσω μιας μικρής τομής,την τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης,το κατέβασμα της υπομαστικής πτυχής,την λύση των ιστών που στενεύουν τον μαστό και την μείωση και ανόρθωση της θηλής-θηλαίας άλω. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν επίσης αν απαιτείται (σε βαριές περιπτώσεις) την διάταση των ιστών (tissue expansion) και κατόπιν την τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης.

Μπορείτε να δείτε μερικές από τις περιπτώσεις του Ν.Καποσίτα

 

 

 

 

Ανάρρωση μετά την πλαστική των σωληνωτών μαστών

Η ανάρρωση δεν διαφέρει από την ανάρρωση μετά από αυξητική ή ανόρθωση στήθους.
Περισσότερα για την ανάρρωση

Δείτε αρκετές περιπτώσεις σωληνωτών μαστών από το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του Κου Καποσίτα

 

 

My Google+ Profile