Επέμβαση-Τεχνικές

Η χειρουργική επέμβαση της αυξητικής των μαστών παίρνει 1-2 ώρες. Η διαφοροποίηση της επέμβασης εξαρτάται από τον τύπο της τομής, το είδος του ενθέματος, και η θέση τοποθέτησης του ενθέματος.

 

Τύποι τομών


Τύποι τομών

Η υπομαστική.

 Γίνεται κάτω από τον μαστό και συγκεκριμένα στην υπομαστική γραμμή. Αυτή η τομή είναι ευρέως διαδεδομένη σ’ολο τον κόσμο και επιτρέπει την μεγαλύτερη πρόσβαση και ακριβή Παρασκευή της θήκης και τοποθέτησης του ενθέματος. Προτιμάται όταν τοποθετούνται silicone gel ενθέματα. Η τομή επουλώνεται πολύ καλά στις περισσότερες των περιπτώσεων και δεν φαίνεται.

Η τομή στην θηλή-άλω.

Η τομή αυτή γίνεται στο μισό κάτω άκρο της θηλής-θηλαίας άλω.Τις πιο πολλές φορές συνδυάζεται με ανόρθωση όταν απαιτείται. Τα ενθέματα σιλικόνης έχουν μια δυσκολία στην τοποθέτηση ιδίως όταν είναι μεγαλυτέρου μεγέθους. Η προσπέλαση αυτή συνοδεύεται σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία με μεγαλύτερο ποσοστό σχηματισμού κάψας.

Η τομή από την μασχάλη.

Η τομή τοποθετείται στην μασχάλη. Οι διορθωτικές επεμβάσεις που έγιναν από την μασχάλη απαιτούν υπομαστική τομή ή στην θηλαία άλω (όχι πάντα).

Η τομή δια του ομφαλού.

Χρησιμοποιείται πολύ σπάνια και η τομή γίνεται στον ομφαλό και μετά μέσω ενός τούνελ δημιουργείται η θήκη στον μαστό. Η Παρασκευή και η τοποθέτηση του ενθέματος γίνεται με δυσκολία. Δεν είναι κατάλληλη τεχνική για τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης μια και το ένθεμα κινδυνεύει να σπάσει στην προσπάθεια να περάσει το ένθεμα σιλικόνης μέσω μιας τομής 2 cm.

Δημιουργία της θήκης για την τοποθέτηση του ενθέματος


Η τοποθέτηση των ενθεμάτων γίνεται με βάση τον μείζονα θωρακικό μυ.

  1. Κάτω από τον μαζικό αδένα. Το ένθεμα τοποθετείται ανάμεσα στον αδένα του μαστού και τον μυ. Αυτή η θέση ομοιάζει με τον φυσιολογικό μαστό και οι πιο πολλοί πιστεύουν ότι δίνει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Σε λεπτά δέρματα μπορεί να δίνει την εντύπωση των rippling.
  2. Κάτω από την απονεύρωση του μυός-Subfascial:Το ένθεμα τοποθετείται κάτω από την θήκη του μυός. Η θέση αυτή φαίνεται να κατέχει την πρώτη επιλογή για πολλούς πλαστικούς χειρουργούς στον κόσμο.
  3. Κάτω από τον μυ (διπλού πλάνου-επιπέδου): Το ένθεμα τοποθετείται κάτω από τον μυ στον άνω πόλο ενώ ο κάτω πόλος είναι κάτω από τον αδένα. Δεν είναι νέα τεχνική και χρησιμοποιείται από τους περισσότερους πλαστικούς χειρουργούς για πολλά χρόνια, απλώς τελευταία επανήλθε με διαφορετική ονομασία σαν Dual Plane- διπλού επιπέδου. Η εμφάνιση του λεγόμενου δυναμικού μαστού είναι συχνή, δηλαδή, με την κίνηση του μυός να κινείται και το ένθεμα μαζί.
  4. Κάτω από τον μύ σε όλη την έκταση: Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

My Google+ Profile