Ενδείξεις

Τα ενθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κάτωθι κατηγορίες γυναικών.

1. Σε αυξητική των μαστών για αύξηση του μεγέθους αλλά και του σχήματος των μαστών.

2. Σε διορθωτική αύξηση του μαστού σε περιπτώσεις που η γυναίκα θέλει να διορθώσει ή να βελτιώσει το αποτέλεσμα της πρώτης προσθετικής του μαστού.

3. Σε πρωτογενή αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή, τραύμα,η αποκατάσταση σε σωληνωτούς μαστούς.

4. Σε επανεγχείρηση αποκατάστασης μαστού για διόρθωση της πρώτης αποκατάστασης.

My Google+ Profile