Φωτογραφίες πρίν-μετά

Φωτογραφίες από περιπτώσεις ανισοσμαστίας πριν και μετά από το αρχείο μας περισσότερες φωτογραφίες στο κεντρικό μας website www.kapositas.gr

Ανόρθωση και μείωση στον δεξιό και αύξηση στήθους στον αριστερό

 

Κυκλική ανόρθωση στον δεξιό και κάθετη –κυκλική ανόρθωση στον αριστερό

 

Περισσότερες φωτογραφίες στο www.kapositas.gr

 

My Google+ Profile