Τα χαρακτηριστικά του στήθους

Ο δεξιός μαστός είναι διαφορετικός από τον αριστερό όσο αφορά το σχήμα και το μέγεθος.

Μπορεί ο δεξιός να είναι πιο μεγάλος από τον αριστερό και αντίστροφα.

Μπορεί ο αριστερός να έχει πτώση και να είναι μικρός και ο αριστερός να είναι μεγάλος.

Μπορεί ο ένας μαστός να είναι σωληνωτός και ο άλλος μικρός ή μεγάλος. Θέλουμε να πούμε ότι οι συνδυασμοί είναι πολλοί και κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του στήθους είναι:

  1. Το μέγεθος
  2. Το σχήμα
  3. Η θέση των θηλών και της θηλαίας-άλω που πρέπει να είναι πάνω από την υπομαστική πτυχή

 

My Google+ Profile