Πότε χειρουργούμε

Οι περισσότεροι πλαστικοί χειρουργοί στον κόσμο προχωρούν σε μια επέμβαση ασυμμετρίας του στήθους μετά τα 18 χρόνια.

 Η λογική είναι να μην χειρουργούμε τουλάχιστον 2 χρόνια μετά την πρώτη περίοδο

 Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε μια εξαίρεση της υπερτροφίας των μαστών εφήβων κοριτσιών που έχουν την λεγόμενη Virgin breast hypertrophy και είναι μια μορφή γιγαντομαστίας που πραγματικά προκαλεί μια έντονη ψυχολογική πίεση σε νέες κοπέλες.

Συνήθως το ένα στήθος στην περίπτωση αυτή είναι πάνω από D.

 

My Google+ Profile