Ανάρρωση-κίνδυνοι

Η ανάρρωση και οι κίνδυνοι είναι αυτοί που περιγράφουμε στο υπόλοιπο web site για την αύξηση του στήθους, την μείωση και την ανόρθωση των μαστών.

Το σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει γυναίκα που να έχει και τους δύο μαστούς ίδιους και προσεγγίζουμε την συμμετρία χειρουργικά κατά 90% κάνοντας διαφορετική τεχνική

 

My Google+ Profile