Αλγοριθμική προσέγγιση της χειρουργικής θεραπείας της ανόρθωσης στήθους

Κατ'αρχήν να ξαναθυμηθούμε τις κατηγορίες της πτώσης του στήθους όπως και τα μεγέθη του στήθους (cup size).

Πτώση του στήθους

Ταξινόμιση της πτώσης του στήθους κατά Regnault

Ταξινόμιση πτώσης στήθους

Βαθμός Ι : Ήπια πτώση. Η θηλή είναι κάτω από την υπομαστική πτυχή (IMF), αλλά πάνω από τον κάτω πόλο του μαστού.

Βαθμός ΙΙ : Μέτρια πτώση. Η θηλή είναι κάτω από την IMF αλλά υπάρχει λίγος κάτω πόλος του μαστού που είναι πιο κάτω από την θηλή.

Βαθμός ΙΙΙ: Προχωρημένη πτώση. Η θηλή είναι κάτω από την IMF και εδω η θηλή είναι το σημείο του μαστού που προβάλλει πιο πολύ από το στήθος.

Βαθμός ΙV: Βαριά πτώση. Η θηλή είναι κάτω από την IMF και δεν υπάρχει κάτω πόλος του μαστού που να καλύπτει τον μαστό.

Cup size

Bra sizes

Μεγέθη στήθους

Αλγοριθμική προσέγγιση της χειρουργικής θεραπείας της ανόρθωσης στήθους
κατά τον Δρ Ν.Καποσίτα

αλγόριθμος ανόρθωσης στήθους

Ερμηνεία του αλγορίθμου

Τα μεγέθη A,B,C χρειάζονται ένθεμα για αποκατάσταση του όγκου του στήθους και μερικά D μεγέθη που αφορούν ασθενείς μετά από πολύ μεγάλη απώλεια βάρους. Από αυτά το Α με πτώση Ι μπορεί να μην χρειασθεί ανόρθωση, αλλά εάν έχει ψευδοπτώση μπορεί να χρειασθεί κυκλική ανόρθωση κατά Benelli η κυκλική και κάθετη κατά Dennis Hammond.Τα μεγέθη Β,C χρειάζονται ανόρθωση με κυκλική και κάθετη τομή όταν έχουν βαθμό πτώσης ΙΙ και ΙΙΙ και ένθεμα σιλικόνης.Τα μεγέθη D που προέρχονται από μεγάλη απώλεια βάρους με πτώση IV θα χρειασθούν ανόρθωση με ανάστροφο Τ και πιθανότατα ένθεμα σιλικόνης.Τα μεγέθη D με ικανοποιητικό όγκο μαστού χρειάζονται μόνο ανόρθωση με ανάστροφο-Τ.

Δείτε μερικές περιπτώσεις από το αρχείο του Κου Καποσίτα στο κεντρικό μας web site: http://www.kapositas.gr/anorthosi_maston.php

 

 

My Google+ Profile