Ταξινόμηση της πτώσης των μαστών


Πολλές γυναίκες θέλουν να ανορθώσουν το στήθος με σκοπό να βελτιώσουν την εμφάνιση του.

 Για να κατανοήσετε τις μεθόδους που έχουμε στην διάθεση μας θα πρέπει πρώτα να καταλάβετε ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες συνεπώς κάθε γυναίκα παίρνει το δικό της αποτέλεσμα.

Η πτώση του στήθους έχει άμεση σχέση με τον όγκο του στήθους. Υπάρχει μια αδρή ταξινόμηση της πτώσης από τον Regnault και διακρίνει την πτώση σε τρείς κατηγορίες:

Βαθμού Ι: Μικρή πτώση όπου η θηλή βρίσκεται στα όρια με την πτυχή κάτωθεν του μαστού(υπομαστική πτυχή)

Βαθμού ΙΙ: Μέτρια πτώση που η θηλή είναι κάτω από την υπομαστική πτυχή αλλά πάνω από το περίγραμμα του μαστού

Βαθμού ΙΙΙ: Μεγάλη πτώση όπου η θηλή πλέον είναι πολύ κάτω και του περιγράμματος του μαστού αλλά και της υπομαστικής πτυχής.

 

My Google+ Profile