Φωτογραφίες πρίν-μετά

Φωτογραφίες από περιστατικά μειωτικής στήθους πριν και μετά.Υπάρχει μια ποικιλία περιστατικών αλλά μπορείτε να δείτε περισσότερα στο κεντρικό μας website πατώντας το link στο τέλος της σελίδας

 

 

 

Περισσότερες φωτογραφίες στο www.kapositas.gr

 

My Google+ Profile